- en del af Odsherred Kommune
Aktionslæring
Aktionslæring

I 2015 arbejder alle institutioner i Odsherred med pædagogisk udvikling gennem aktionslæring.

Aktionslæring er et projekt, der handler om at uddanne personalet i en metode, der sætter større fokus på de enkelte handlinger i den pædagogiske hverdag med børnene.

Aktion betyder: En pædagogisk aktivitet vi har planlagt.

Børn lærer ikke af sig selv

Børn lærer kun noget når de er sammen med andre mennesker.

Lige fra starten, lærer forældre deres børn alt. Når børnene starter her, er det vores opgave i samarbejde med forældrene, at hjælpe børnene til at lære. Det går ikke automatisk!

Alt i projektet skal tage højde for inklusion, som er en grundlæggende del af pædagogikken i institutionen.

INKLUSION= Alle skal føle sig som en del af et fællesskab.

Herunder kan du se et ksempel på beskrivelse af et aktionsforløb: - Venskabsprojekt - i 4-års-gruppen, Barnets sociale kompetencer:

Venskabsprojekt

Sammenhæng

Vi vil gerne sætte fokus på de sociale kompetencer i gruppen. Det er vigtig for at opnå gode relationer og social kompetence at vi bl.a. arbejder med børnenes empati, at kunne dele og at sige undskyld. Vi har 10 venskabsbøger og venskabskort, som vi vil præsentere og arbejde med sammen med børnene.

Børnene er blevet meget opmærksomme på hinanden og vil gerne lege sammen. Vi oplever dog at børnene er meget ivrige for at være den første til det hele. Det er svært for dem at holde sig selv tilbage og lade andre komme til først uden at føle et kæmpe nederlag eller skuffelse.

Vi starter derfor med at arbejde med emnet: at vente på tur.

Mål

 • At børnene kan finde glæde og stolthed i at lade en anden komme først
 • At børnene lærer at acceptere uden gråd, at de ikke er den først til aktiviteten
 • At børnene lærer at sige "øv, måske er det mig næste gang" eller "pyt med det, det bliver mig senere"

Tiltag

Vi vil præsentere kanin og pindsvin for børnene. 

Vi vil lege forskellige lege, hvor vi skal vente på tur og lytte til hinanden

 • - her er min ven!
 • - hvem er du?

Vi vil synge og lege "en elefant kom marcherende"

Tegn

Vi ønsker at: 

 • se børene lege lege, hvor det at vente på tur indgår
 • høre børnene snakke med hinanden om det at vente på tur
 • se børnene blive mere tålmodige overfor hinanden i legen
 • at høre børnene sige "øv, det blev ikke min tur" i stedet for at føle det som et nederlag og blive ked af det
 • at se børnene blive til at acceptere at vente, samt kunne holde sine følelser

Teori om Samling

Til vores Samling har vi oplevet, at børnene:

 • har svært ved at lytte
 • taler samtidig
 • vil være de første til aktiviteten
 • bliver sure, hvis det ikke er deres tur
 • lægger sig på gulvet
 • leger med legetøjet
 • rør ved sidemanden

Derfor vil vi arbejde mere målrette med samling og med at:

 • vente på tur
 • give plads til andre
 • lytte til hinanden, børn og voksne

Vi vil i de kommende uger bruge 10 venskabsbøger som hovedemne til vores samling, samt forholde os til 5 gode råd om samling fra forsker Berit Eide.